| |

Uitspraak hoger beroep David Icke 26 september 2023

De rechter is het eens met de IND. Daarbij blijft het toegangsverbod van David Icke tot 26 Schengenlanden in stand. Het doel is de bescherming van de democratische rechtsstaat en vooraanstaande personen, bewindvoerders en uitvoerders van overheidsbeleid. De rechter verwijt Icke o.a. dat hij Rutte typeert als iemand die Nederland regeert te behoeve van het WEF en als een vijand. David Icke, Jeroen Pols en Willem Engel geven hun kijk op de zaak. Ook wordt er antwoord gegeven op de vraag: Wat kunnen we nu nog doen?

Meer info: https://voorwaarheid.nl/rechtszaak-david-icke/

In gesprek met David Icke over zijn rechtszaak, namens Samen voor Nederland 27-09-2023

Vergelijkbare berichten