mk210905 Amsterdam SamenvoorNederland MK683841a

Wie we zijn

Samen voor Nederland is een beweging. Het is een samenwerkingsverband van meerdere partijen. Iedere eerste zondag van de maand komen wij ergens in Nederland bijeen om gezamenlijk onze stem te laten horen, door middel van vreedzame demonstraties. Wij zijn vrij van politieke kleur. Wij staan voor vrijheid. Vrijheid in de breedste zin van het woord. Iedereen is welkom ongeacht zijn/haar politieke, religieuze of etnische achtergrond. We hebben allemaal hetzelfde doel en strijden daarin samen. Samen voor Nederland staat dan ook voor verbinding. Van jong tot oud, alle generaties zijn vertegenwoordigd. Samen voor Nederland werkt louter met vrijwilligers en elke euro die er bij ons binnenkomt vloeit terug in de activiteiten die wij als beweging ondernemen.

Geschiedenis

Onze beweging is medio 2021 ontstaan. Het coronabeleid als zodanig baarde ons vanaf het begin van de crisis grote zorgen. Sinds maart 2020 waren er al vele individuele burgers die de straat op gingen om hun onvrede te uiten en hun stem te laten horen. In de loop der tijd zijn er allerlei groepen ontstaan die zich individueel uitspraken omtrent het coronabeleid. Demonstreren gebeurde vanaf dat eerste begin op veel verschillende plekken en manieren. Helaas ging dit echter vaak gepaard met een hoop weerstand vanuit de overheid en trad de politie extreem gewelddadig op.

Het recht op demonstreren is in Nederland vastgelegd in Artikel 9 van de Grondwet. Elke burger heeft het recht om te demonstreren en zijn/haar stem te laten horen. De overheid heeft niet het recht zich te bemoeien met de inhoud van een demonstratie en mag ook niet op grond van die inhoud de demonstratie tegenhouden.

Medio 2021 kwam er in het coronabeleid een dusdanige wending dat er steeds meer burgers de noodzaak voelden om zich publiekelijk uit te spreken tegen de plannen van de overheid. Het coronatoegangsbewijs en de daarmee gepaarde discriminatie en uitsluiting was voor velen een brug te ver en een eye-opener. Niet in de laatste plaats omdat door de diverse lockdowns en het buitengesloten worden, door familie en vrienden, voor velen de eenzaamheid dagelijks voelbaar was.

Een groepje mensen proefde de behoefte onder de bevolking en voelde de noodzaak voor de mogelijkheid tot vreedzaam demonstreren. Men zocht hierin de samenwerking met de vele andere groepen die er inmiddels waren. Op hun initiatief is Samen voor Nederland ontstaan.

Onze eerste demonstratie vond plaats op 5 september 2021 in Amsterdam. Zo’n 70.000 mensen sloten zich die dag aan. Van baby’s in de armen van hun ouders tot de oudste generatie, ze liepen allemaal mee. Een kleurrijke mars met een diversiteit aan culturen, achtergronden, politieke overtuigingen, religies en tevens standpunten.

Het onoverwinnelijke en liefdevolle gevoel dat er die dag heerste is nooit meer weggegaan. Samen liepen we daar, samen sterk, Samen voor Nederland.

Visie

Samen voor Nederland staat voor verbinding, (keuze) vrijheid, vrijheid van meningsuiting en het beschermen van onze grondrechten. Wij maken op een geweldloze manier gebruik van ons grondrecht om te demonstreren tegen het, in onze ogen, falende en onrechtmatige beleid van de overheid. Samen voor Nederland is een beweging waarbij iedereen welkom is en zich welkom kan voelen met als uitgangspunt de kernwaarden van Art.1 van onze grondwet. Een beweging waarbij tientallen partijen met een grote diversiteit aan achtergronden aangesloten zijn die allen tezamen hun krachten bundelen. Met elkaar, voor elkaar, Samen voor Nederland.

Missie

Samen Voor Nederland heeft als doel mensen met elkaar te verbinden. Sinds het uitbreken van de coronacrisis worden andere meningen c.q. kritische geluiden het zwijgen opgelegd. Onze missie is dan ook om blijvend debat te creƫren omtrent het, in onze ogen falende en onrechtmatige, beleid van de overheid. Wij willen mensen, van jong tot oud, de kans bieden om zich uit te spreken en hun ongenoegen te uiten over dit beleid. Dit doen wij door middel van onze maandelijkse vreedzame demonstraties en door het organiseren van lokale bijeenkomsten waarin we met elkaar in gesprek gaan. De onvrede onder de burgers is op dit moment nog nooit zo groot geweest in Nederland. Velen voelen zich eenzaam en machteloos. Echter massa is kracht, massa is macht. Samen staan we sterker.