mk211107 DenHaag SVN demonstratie MK688840 Pano a

Veelgestelde vragen

Demonstreren is opkomen voor je rechten, je mening, ongenoegen uiten, aandacht vragen voor onrecht en/of een bepaalde zaak. Laten zien dat je het niet eens bent met het beleid en/of bepaalde zaken die spelen in de maatschappij. Je kunt bijvoorbeeld demonstreren door je aan te sluiten bij een groep mensen met dezelfde ideeën c.q. opvattingen en daarmee de straat op gaan. Je kunt je ongenoegen uiten door bijvoorbeeld een spandoek, een vlag of T-shirt met een bepaalde uiting te dragen. Door liederen te zingen of leuzen te scanderen. Op trommels of potten en pannen te slaan. Op fluitjes te blazen. Of in stilte. Iedereen demonstreert op zijn of haar eigen manier.

Ja. Je mag in Nederland altijd demonstreren. Een demonstratie dient wel altijd aangemeld te worden bij de gemeente. Eenmansprotesten aanmelden hoeft niet. De politie moet vreedzame demonstraties faciliteren. De burgemeester mag zich niet bemoeien met de inhoud van de demonstratie en mag ook niet op grond van die inhoud de demonstratie tegenhouden. Als de (controversiële) inhoud van een demonstratie aanleiding geeft tot vijandige reacties en tegendemonstraties, is de burgemeester zelfs verplicht om zich in te spannen om de demonstratie toch door te kunnen laten gaan. In Nederland is het demonstratierecht vastgelegd in Artikel 9 van de Grondwet.

Je bent altijd vrij en welkom om deel te nemen aan onze demonstraties. Hieraan zijn géén kosten verbonden.

Samen voor Nederland maakt echter zelf wel kosten voor bijvoorbeeld het gebruik van een podium en geluid. Wij proberen de kosten hiervoor zo laag mogelijk te houden. Deze worden betaald vanuit donaties en de inkomsten vanuit de merchandise verkoop. Het is mogelijk om ons te steunen door middel van het aanschaffen van onze merchandise of door een donatie te doen.

Nee. Samen voor Nederland is een beweging. Het is een samenwerkingsverband van meerdere partijen. Wij werken louter met vrijwilligers en elke euro die bij Samen voor Nederland binnenkomt vloeit terug in de activiteiten die wij ondernemen.

Ja, onze demonstraties zijn gefaciliteerd. Dat houdt in dat ze zijn aangemeld bij de gemeente. De politie moet vreedzame demonstraties faciliteren. Tijdens de demonstraties staan wij altijd in contact met de gemeente en de politie om deze zo veilig mogelijk te laten verlopen. Indien er ongeregeldheden en (dreigende) escalaties zijn zullen zij deze proberen in de kiem te smoren. Zie ook het kopje Sfeerbeheer Team.

De (oud-)militairen en veteranen zijn de mensen van In Het Gelid. Een groep (oud-)militairen en veteranen die zich geweldloos inzetten ten behoeve van vreedzame burgers die gebruik maken van hun demonstratierecht. De (oud-)militairen en veteranen van In Het Gelid zijn géén onderdeel van het Sfeerbeheer Team. Zij zijn een onafhankelijke autonoom opererende partij binnen het geheel.

Wil je meer weten over IHG? Bezoek dan hun website: https://inhetgelid.nl

Er is altijd een Sfeerbeheer Team aanwezig. Dit is een groep van vrijwilligers die de ‘veiligheid’ bewaken in de breedste zin van het woord. Zij zorgen o.a. voor de verkeersveiligheid. Indien er ongeregeldheden en (dreigende) escalaties zijn zullen zij deze proberen in de kiem te smoren. Zij hebben zogezegd een de-escalerende functie. Daarnaast staan ze in contact met de daarvoor desbetreffende hulp- en ordediensten. De (oud-)militairen en veteranen van In Het Gelid zijn géén onderdeel van het Sfeerbeheer Team. Zij zijn een onafhankelijke autonoom opererende partij binnen het geheel.

Ja. In principe zijn onze demonstraties geschikt voor alle leeftijden mits deze zijn goedgekeurd door de gemeente.

Verlaat zo spoedig mogelijk de locatie. Breng jezelf en indien mogelijk kinderen en omstanders in veiligheid. Volg de aanwijzingen van hulp- en ordediensten op.

Op 2 januari 2022 stond onze demonstratie in Amsterdam gepland met akkoord van de gemeente. Echter besloot deze een paar dagen van tevoren onze demonstratie te verbieden. Aangezien wij demonstreren met een reden en er op dat moment veel ongenoegen in de samenleving was door de op dat moment opgelegde coronamaatregelen, zijn vele demonstranten destijds op persoonlijke titel komen demonstreren. Helaas besloot de politie hard op te treden ondanks ons geweldloze protest. Wij betreuren het politiegeweld dat heeft plaatsgevonden op deze dag.

In een dergelijk geval kunnen wij niet garanderen dat de demonstratie veilig is. Het is goed om altijd onze socialmediakanalen in de gaten te houden voor de laatste updates omtrent de geplande demonstratie.

Nee. Elke demonstrant is zelf verantwoordelijk voor de uiting die hij/zij doet. Wij vinden het recht op vrijheid van meningsuiting een groot goed. Zolang een uiting anderen of andere groepen niet wegzet of beledigd. Wij staan voor vrijheid en wij sluiten niemand uit.

Wij beseffen ons echter dat dit een breed begrip is en dat je nooit iedereen tevreden kunt stellen. Zeker gezien het tijdperk waarin wij leven en waarin je al snel bij een enkeling een gevoelige snaar raakt. Zolang de mensheid al demonstreert worden bij demonstraties vaak pittige, ludieke, eigenzinnige, prikkelende teksten en/of uitingen gebruikt. Daarin vragen wij ook begrip te hebben voor de wijze waarop de ander zijn/haar ongenoegen tijdens een demonstratie wil uiten. Demonstranten willen daarmee de ander graag aan het denken zetten.

Samen voor Nederland legt demonstranten geen beperkingen op in hun uitingen tijdens de demonstraties. Wij vinden het recht op vrijheid van meningsuiting een groot goed. Zolang een uiting anderen of andere groepen niet wegzet of beledigd. Wij staan voor vrijheid en wij sluiten niemand uit.

Wij beseffen ons echter dat dit een breed begrip is en dat je nooit iedereen tevreden kunt stellen. Zeker gezien het tijdperk waarin wij leven en waarin je al snel bij een enkeling een gevoelige snaar raakt. Zolang de mensheid al demonstreert worden bij demonstraties vaak pittige, ludieke, eigenzinnige, prikkelende teksten en/of uitingen gebruikt. Daarin vragen wij ook begrip te hebben voor de wijze waarop de ander zijn/haar ongenoegen tijdens een demonstratie wil uiten. Demonstranten willen daarmee de ander graag aan het denken zetten.

De burgemeester mag zich niet bemoeien met de inhoud van de demonstratie en mag ook niet op grond van die inhoud de demonstratie tegenhouden of ter plekke afgelasten. Dit betekent echter niet dat je zomaar alles mag roepen of uiten tijdens een demonstratie. De officier van justitie kan optreden tegen individuele demonstranten die zich schuldig maken aan strafbare uitlatingen zoals haat zaaien en het beledigen van een groep mensen. Tegen de demonstratie zelf kan als zodanig niet worden opgetreden.

Nee, Samen voor Nederland is niet extreemrechts. Wij zijn vrij van politieke kleur. Wij staan voor vrijheid. Vrijheid in de breedste zin van het woord. Iedereen is welkom ongeacht zijn/haar politieke, religieuze of etnische achtergrond. We hebben allemaal hetzelfde doel en strijden daarin samen. Samen voor Nederland staat dan ook voor verbinding.

Samen voor Nederland verkoopt merchandise omdat wij geloven in de kracht van zichtbaarheid. Dit doen wij middels onze webshop en tijdens demonstraties door middel van een (minimale) donatie.

Wanneer je een artikel aanschaft ondersteun je onze activiteiten. Wij werken louter met vrijwilligers en elke euro die bij Samen voor Nederland binnenkomt vloeit terug in de activiteiten die wij ondernemen. Dit geldt tevens voor alle (losse) donaties die er bij ons binnenkomen.

Aangezien we een doorstart hebben gemaakt sinds december 2022, gaan we tevens voor volledige transparantie naar onze donateurs toe en zullen wij maandelijks per demonstratie (vanaf 5 februari 2023) een financieel verslag van de gemaakte kosten uitbrengen.

Tijdens de demonstraties kun je betalen met pin of met cash. Uiteraard zijn wij grote voorstander van cash daar wij tegen de volledige (ongewenste) digitalisering van geld zijn.

In onze webshop kun je betalen met iDEAL.

Doneren kun je via deze link.

Samen voor Nederland probeert de kosten voor de demonstraties zo laag mogelijk te houden. Wij zijn altijd op zoek naar mensen of bedrijven die per demonstratie ‘iets’ kunnen aanbieden, zoals een podium, toiletten, (geluids-) auto’s, geluidsapparatuur etc.

Mocht dit in je/jullie mogelijkheden liggen dan kun je contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Nee, tijdens een demonstratie mag er géén verkoop plaatsvinden. Sommige stands die, in overleg met Samen voor Nederland, aanwezig zijn vragen een donatie voor hun producten.

Nee, je dient dit altijd vooraf te overleggen met Samen voor Nederland en van ons een akkoord te krijgen. Dit heeft onder andere te maken met de afspraken die wij met de gemeente en politie maken.

Tijdens elke demonstratie zorgen wij voor EHBO-personeel en BHV’ers. Wij zijn alert op noodsituaties. Echter overzien wij niet alles. Indien je hulp nodig hebt of je ziet iemand anders in nood, spreek dan iemand van de organisatie aan. Onze vrijwilligers staan in contact met de EHBO en (indien nodig) met andere hulpdiensten.

Wil je je aanmelden als EHBO’er of BHV’er? Dat kan via deze link.

In principe zijn er standaard door ons geen toiletten geregeld. Vaak zijn er rondom de pleinen waar wij demonstreren openbare gelegenheden en/of horecagelegenheden waar toiletten (al dan niet tegen betaling) aanwezig zijn. Indien de coronamaatregelen ons wederom beletten om hier toegang toe te verkrijgen zal Samen voor Nederland wel zorgen voor toiletten tijdens de demonstratie.

Ja. Onze demonstraties vinden veelal plaats op verharde grond. Dit betreft vooral de routes van de demonstraties. Een enkele keer is het startpunt (verzamelplaats) van de demonstratie op een grasveld, zoals op het Malieveld en het Museumplein. Check voor de actuele info omtrent de route altijd onze sociale mediakanalen.

Het is absoluut toegestaan om je eigen eten en drinken mee te nemen. Samen voor Nederland regelt geen eettentjes of foodtrucks tijdens de demonstraties. Vaak zijn in de omgeving wel supermarkten en/of horecagelegenheden te vinden waar je iets kunt nuttigen. Aangezien de mars vrij lang kan zijn adviseren wij iedereen om goed voor zichzelf te zorgen en veel water te drinken. Tevens raden wij iedereen aan om verstandig met alcoholgebruik om te gaan.

In principe gaan de demonstraties ongeacht welke weersomstandigheden altijd door. Wij demonstreren niet voor onze lol, maar omdat wij de noodzaak voelen om dit te doen. Wij raden iedereen aan om de weerberichten goed in de gaten te houden, zodat je je daar op kunt kleden en bijv. (indien enorme hitte) extra water mee kunt nemen. Of bijv. een paraplu tegen de zon of de regen. Zorg goed voor jezelf en let op elkaar.

Ja. Wij tolereren géén wapens en geweld. Wij volgen daarin de wet.

Onze demonstraties kondigen wij altijd aan op onze eigen website en sociale mediakanalen.

Te weten:

Staat de demonstratie waar je interesse in hebt niet vermeld op tenminste één van onze officiële kanalen, dan is dit géén Samen voor Nederland demonstratie.

Aanmelden kan alléén via ons contactformulier.

Vermeld duidelijk je naam en telefoonnummer waarop je bereikbaar bent. En geef in maximaal 10 zinnen aan op welke manier je graag zou willen bijdragen, welk onderwerp het bevat en wat jouw connectie is met betrekking tot dit onderwerp. Indien je ergens anders al eerder gesproken of opgetreden hebt, stuur dan even een linkje mee. Indien je bijv. een protestlied of gedicht zou willen voordragen, stuur dan even de tekst mee.

Een van onze vrijwilligers zal dan contact met je opnemen om je aanmelding uitgebreider te bespreken. Van daaruit zullen wij je aanmelding uiteindelijk intern met onze werkgroep bespreken en beoordelen of jouw bijdrage past in de lijn van wat wij als beweging willen uitdragen.

Samen voor Nederland behoudt te allen tijde het recht om de samenstelling van de sprekers en podiumbijdrage te bepalen.

Aanmelden als aangesloten organisatie kan via onze speciale aanmeldpagina en geldt na acceptatie vanzelfsprekend voor onbeperkte duur, mits men besluit zich uiteindelijk af te melden of door éénzijdige opzegging van onze kant.

Afmelden kan daarentegen alleen door middel van een officieel ondertekende brief van de gemachtigde vertegenwoordiger van de desbetreffende organisatie met duidelijke opgaaf van reden(en), die men per e-mail kan sturen naar un.dn1721142440alred1721142440enroo1721142440vnema1721142440s@ofn1721142440i1721142440 o.v.v. “Afmelden organisatie“. Hou er rekening mee dat afmelden bij ons ook daadwerkelijk als definitief zal worden beschouwd, aangezien het vanuit ons oogpunt dan niet achteraf als strategische zet misbruikt kan worden! Alle andere manieren van afmelden zullen geenszins in behandeling worden genomen!